Info pro členy

18.02.2010 09:45

Na nástěnku do klubovny byly dány zápisy ze schůzí - členské, výborové, schůze předsedů a schůze vedení Ústecké oblasti včetně kalendáře akcí na letošní rok. Dále je možnost si vyzvednou známky na letošní rok, případně noví členové i průkazky (pouze v případě přítomnosti instruktora).