Pozvánka na členskou schůzi 2017

29.11.2017 12:01

POZVÁNKA na členskou schůzi

konanou ve středu 6. prosince 2017 od 18:00 hodin. Místo konání: Hotel Pošta (salónek)

Program členské schůze Českého kynologického svazu – ZKO č.60 Děčín, pobočného spolku

konané dne 6.12.2017 v 18:00 hod

Upozornění:

Na členské schůzi je možné uhradit členské příspěvky na rok 2018 a neodpracované brigádnické hodiny

Výše členského příspěvku: 700,-

Děti a studující: 500,-

Rodinný člen: 400,-

Číslo účtu: 195108854/0300