Nominace na předsedu ZKO Děčín

09.10.2018 18:09

Návrhy na nominaci nového předsedy ZKO Děčín prosím zasílejte na email: zkodecin@seznam.cz, a to do 31.10.2018. 
Nominovat mohou pouze řádní členové ZKO Děčín. Nominovaní kandidáti budou následně osloveni členy výboru ZKO Děčín.