Za kalendářní rok je každý člen povinen odpracovat 15 brigádnických hodin. Každá neodpracovaná hodina je za 100 kč. Poplatek za neodpracované brigádnické hodiny platí člen na konci roku současně s čl.příspěvky. Přehled odpracovaných brigádnických hodin najdete na https://zkodc.tymy.cz.

Při nesrovnalostech prosím kontaktujte na email podrazka.dc@seznam.cz.