Za kalendářní rok je každý člen povinen odpracovat 15 brigádnických hodin. Každá neodpracovaná hodina je za 100 kč. Poplatek za neodpracované brigádnické hodiny platí člen na konci roku současně s čl.příspěvky. Zde najdete přehled odpracovaných brigádnických hodin . Při nesrovnalostech prosím kontaktujte na email podrazka.dc@seznam.cz.

BRIGÁDNICKÉ HODINY 2018