V N I T Ř N Í   Ř Á D   Z K O

Výcvikové dny

PONDĚLÍ:   16,30-21,00 agility

ÚTERÝ:       16,00-21,00 agility

STŘEDA:    15,00-20,00 sportovka

ČTVRTEK:   16,00-21,00 agility

PÁTEK:       dle dohody

SOBOTA:   9,00-15,00 sportovka

NEDĚLE:    9,00-14,00 sportovka

 

Výše čl. příspěvku:  750,- ( studenti 500,-)

 

PŘIHLÁŠKA ZKO DĚČÍN ZDE

PŘIHLÁŠKA ZKO DĚČÍN DO 15-TI LET ZDE

INFORMACE a souhlas se zpracováním osobních údajů - součást přihlášky

PŘIHLÁŠKA KURZ

 

 • Na cvičišti je přísně zakázáno hrubé zacházení se psy!
 • V prostoru cvičiště je zakázáno volné pobíhání psů. Pes musí být vždy pod kontrolou psovoda.
 • K uvázání psů, případně odložení slouží odkládací kotce a úvazné kolíky nikoliv lavičky, překážky a klubovna!
 • Vodění psů do klubovny je možné pouze po dohodě s instruktorem za účelem vážení, nácviku apod.
 • Každý člen (host) plně zodpovídá za škody způsobené psem. ZKO nepřebírá zodpovědnost za případný úraz či úmrtí psa na cvičišti. Každý zde koná činnost na vlastní  nebezpečí.
 • Každý je povinen svého psa před vstupem na cvičiště řádně vyvenčit a zabezpečit, tj. upoutat na vodítko případně nasadit náhubek.
 • Každý pes, který přichází na cvičiště musí být řádně očkován a odčerven – kontrola se provádí předložením očkovacího průkazu 1x ročně. Vodění psů nemocných a bez očkování je zakázáno.
 • V areálu ZKO je nutné udržovat pořádek (vyvenčí-li se pes na cvičišti, je majitel povinen po něm uklidit). Použité překážky a pomůcky je nutné vrátit na své místo, složit do výchozího stavu, apod. Před odchodem ze cvičiště je nutné uzavřít všechny odkládací kotce.
 • Výcvik tzv. kšefťáků je možný pouze pokud na cvičišti neprobíhá výcvik nebo zde necvičí členové s vlastními psy, případně po dohodě s cvičícími členy ZKO. Členové mají  VŽDY přednost.
 • V ZKO Děčín je možné rodinné členství – poplatek v tomto případě činí 500,- Kč. Pro uznání rodinného členství je potřeba doložit stejné trvalé bydliště rodinných příslušníků.
 • Každý člen je povinen odpracovat 15 brigádnických hodin, v případě neodpracování bude vybrán poplatek ve výši 100,- Kč za každou neodpracovanou hodinu. Děti do 15-ti let a členové nad 70 let odpracují 8 hodin ročně (lze vše odpracovat na akcích).
 • V případě zájmu o hostování v ZKO, případně zájmu o členství bez předchozího absolvování kurzu (např. přestup z jiné ZKO) rozhoduje výbor ZKO. V případě zamítnutí má žadatel právo podat odvolání k členské schůzi (dle stanov ČKS).
 • Poplatek za použití cvičiště osobami, které nejsou členy ZKO ani hosty, činí poplatek 50,- Kč za psa.
 • Každý člen má právo přihlásit se na vypsaný trénink s instruktorem (poslušnost,obran i agility). Pro tento účel slouží na stránkách zkodc.tymy.cz „přihlašovací systém“, ve kterém se členové zaregistrují. Je pouze na instruktorovi, zda a kolik cvičících přijme na daný trénink.
 • Každý přihlášený člen je povinen se dostavit, v případě, že nemůže se z tréninku omluvit. Na trénink je povinen chodit včas a se všemi nutnými pomůckami k výcviku. Výcvik vede vždy instruktor a členové jsou povinni dbát jeho pokynů.
 • Háravé feny mají přístup na cvičiště, cvičit však chodí jako poslední nebo po dohodě s instruktorem jinak. Majitelé háravých fen se chovají OHLEDUPLNĚ!
 • Parkování je možné v horní části u cvičiště (na parkovišti), nikoli však na cvičební ploše. Též vjíždění na cvičební plochu je zakázáno!
 • Členové, kteří mají klíče, jsou vždy povinni vše řádně zamknout, popřípadě zakodovat.

 

Výbor doporučuje : sledovat web ZKO Děčín!

www.zkodecin.webnode.cz