Členské příspěvky 

děti, mládež do 18 let, studenti  -   500,-

členové nad 18 let                     -   750,-

rodinné členství                         -   500,-/osoba

Do konce roku je třeba zaplatit i poplatek za neodpracované hodiny.

Klubové číslo účtu: 195108854 / 0300